• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แล็บจิสด้า

แล็บจิสด้า

ไทย

Nadcap มาตรฐานโลกรับรอง “แล็บจิสด้า”

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Nadcap ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโลกให้การรับรองสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)?หรือ จิสด้า ซึ่งมีห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ "กาแลคซี่" GALAXI (GISTDA's Aerospace Laboratory of Exce

Subscribe to RSS - แล็บจิสด้า