• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GALAXI

GALAXI

ไทย

GALAXI Open House 2019 เปิดบ้านชวนพี่น้องจิสด้าเยี่ยมชมแล็ปกาแลคซี่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม GALAXI open house 2019 : คนนอกเค้ารู้แล้

Subscribe to RSS - GALAXI