• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ตรวจสอบอุปกรณ์

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

     เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นายเธียรศิริ มูลจันทร์ นักภูมิสารสนเทศ และนายผลิน พูลสวัสดิ์ นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ของจิสด้า ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท ลพ

Subscribe to RSS - ตรวจสอบอุปกรณ์