• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมภายในองค์กร

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9  ขึ้นในหัวข้อ  “ทำไมต้อง...จิสด้า”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group เป็นการนำเสนอเรื่องราว แง่คิด มุมมองของคนจิสด้า ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงผลักดัน กำลังใจ ให้กับคนรุ่นเก่าที่เหนื่อล้ากับการทำงานอยู่ตอนนี้

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือกันอีกครั้ง..!!

เมื่อวันที่  19 พ.ค.63  ทุกภารกิจของ จิสด้า ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  Strategic Plan CG&CSR แยกตามภารกิจ โดยวันนี้เช่นเคย  ได้รับคำแนะนำจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 "จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 ขึ้นในหัวข้อ คนจิสด้าต้องครู้ครั้งที่ 7 ตอน จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง ผ่านการไลฟ์สด ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  และ น

สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ

วันที่ 27 เมษายน 2563 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

“tailor made CG_CSR for GISTDA”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคมร 2563 จิสด้า ได้จัดการประชุม ระดมสมองระดับ รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก ในการจัดทำ “tailor made CG_CSR for GISTDA” ตามแนวทางของ ISO26000 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ CG & CSR Action Plan ของ จิสด้า ต่อไป

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล"

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 ขึ้นในหัวข้อ "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนิรมล ศรีภูมินทร์ เป็นอดีต ผู้อำนวยการสำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ และ คุณชินตา วงษ์ปาน นักบริการวิชาการชำนาญการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกฝ

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 "ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2"

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้” จากครั้งที่ 4 นี้เป็นต้นไป หัวข้อที่เราจะนำเสนอและร่วมพูดคุยกันนั้น จะเชื่อมโยงกับ โครงการจิสด้าก้าวสู่ปีที่ 20

รับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรม Good Idea เป็นจริงได้

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์  สำนักยุทธศาสตร์ ได้มีการเชิญผู้แทนของหน่วยงานภายใน เข้าร่วมรับฟังแนวคิดของการดำเนินโครงการ "Good Idea เป็นจริงได้" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมภายในองค์กร