• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

#TSW2019

#TSW2019

ไทย

สัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ"

งานสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ" โดยจิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

Thailand Space Week 2019

เตรียมพบกับที่สุดของมหกรรมเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทย

" Thailand Space Week 2019 "

27-29 สิงหาคม 2562

ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดที่ http://tsw.gistda.or.th/

space2019_poster_1.jpg

 

Subscribe to RSS - #TSW2019