• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คุยกันฉันจิสด้า

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 8 / 2562 ในหัวข้อ“ AIP กับการเปลี่ยนแปลงน่าน “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 จิสด้าจัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้าครั้งที่ 8 /2562

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ“ กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรม คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “ โดยมี คุณยุทธภูมิ โพธิราชา ตัวแทนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว คุณศิริกุล หุตะเสวี ตัวแทนที่กำลังศึกษาอยู่และคุนปานวาด นิติกุล ตัวแทนที่อยู่ในขั้นตอน

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “ฟิตไปด้วยกัน กับภารกิจ "ปาบึก"”

        สืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือน มกราคม 2562 ประเทศไทยได้ประสบภัยกับพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยพายุได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยทำให้มีผลกระทบกับหลาย ๆ จังหวัด โดย จิสด้า เองก็ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมรับมือพายุปาบึก มีทั้งประจ

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 2/2562 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลและวัฒนธรรมของไทย ก็คือเทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ จิสด้า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อ

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6 / 2562 ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจอวกาศ “

     เนื่องจากช่วงนี้กระแสข่าวด้านอวกาศเป็นที่น่าสนใจและถูกจับตาเป็นอย่างมาก รวมถึงการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างเทคโนโลยีด้านการบินและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีร่วมในการพัฒนาประเทศ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6  / 2562  ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจ

Subscribe to RSS - คุยกันฉันจิสด้า