• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

GISTDA STATION Ep.02 “สวัสดิการดี ๆ เราต้องรู้”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ.

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565”

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2564 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บุคลากร สทอภ. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อ

GISTDA จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับ เกียรติจาก รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ สทอภ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” ให้แก่บุคลากร สทอภ. ในรูปแบบ Online และ Onsite ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ.

GISTDA จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่” ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.

GISTDA จัดอบรม "การจัดทำร่างขอบเขตของงาาน (TOR)"

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายพัสดุ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง ได้จัดการ อบรมเรื่อง "การจัดทำร่างขอบเขตของงาาน (TOR)"

ให้แก่บุคลากร GISTDA ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

ผสทอภ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา สทอภ.

ผสทอภ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา สทอภ.
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.

GISTDA ครบรอบ 21 ปี

GISTDA จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี

3 พฤศจิกายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

GISTDA STATION Ep.01 “ทุนนี้ที่รอคอย”

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ.

คน GISTDA ต้องรู้ Special

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "คน GISTDA ต้องรู้ Special"

ตอน  "เรื่องเล่าก่อนข้าวเที่ยง"

เป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร