• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง  Body shamming คืออะไร??? เปลี่ยนคำหยาบคายให้เป็นคำทักทายปกติกัน "

GISTDA ร่วมจัดโครงการเสวนาและจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม"

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

ซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

ในวันที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน บุคลากร GISTDA เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ณ บริเวณจุดรวมพลด้านหลังอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดมาตรฐานในการบริ

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลน้ำท่วมดูได้ตรงไหน"

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11 ขึ้นในหัวข้อ  “บุกเบิกการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างกำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ปราณปริยา วงค์ษา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ควา

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10 ขึ้นในหัวข้อ  “กำเนิด Space Krenovation Park : SKP”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ / ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยากา

Recheck to Rebrand เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ Recheck to Rebrand ช่วงเช้าเป็นทีมผู้บริหาร และช่วงบ่ายเป็นรอบระดับหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ Rebrand โดยมี รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์ แบรนด์องค์กรจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ทุกฝ่ายร่วม

คนจิสดาต้องรู้ Special

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม “คนจิสดาต้องรู้ Special” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาพรวม โดยท่าน  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผสทอภ.

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร