• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สุวรรณภูมิภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก

ทำความรู้จัก "สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก"

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณ ของคนทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สู่การสร้างแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้อารยธรรมที่มีความแตกต่างและซับซ้อนทางสังคม

 

 

Subscribe to RSS - สุวรรณภูมิภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก