• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวจากสื่อ

ข่าวจากสื่อ

ข่าวจากสื่อต่างๆ

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (3 - 9 เมษายน 2560)

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

UAV STARTUP 2017

UAV ย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า เครื่องบินไร้คนขับ , อากาศยานไร้คนขับ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การโจมตีทางอากาศ การถ่ายภาพมุมสูง การดูสภาพการจราจร หรือแม้แต่การช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ หรือการเข้าไปเก็บภาพในสถานที่อันตรายที่คนไ

ถ่ายทอดประสบการณ์เด็กไทยคนแรก! “มอส” วรวุฒิ จันทร์หอม กับผลงานทดลองใน “อวกาศ”

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ “มอส” นายวรวุฒิ จันทร์หอม วัย 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Subscribe to RSS - ข่าวจากสื่อ