• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศ สทอภ. เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

คือ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด เสนอราคาที่ 1,848,960.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฺ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/11/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และ อาคาร สทอภ. บางเขน (5 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
27/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และ อาคาร สทอภ. บางเขน (5 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
27/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
06/08/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งราวกันตกระเบียงและราวกันช่องลมระเบียง ณ อาคารที่พัก Vertex View

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/07/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ VOSSCA จำนวน 1 เครื่อง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/07/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
17/07/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/08/2014

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ