• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการระบบ Call Center ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (รับซองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 58- 5 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างให้บริการระบบ Call Center ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
15/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (รับซองตั้งแต่วันที่ 22-30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
06/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
13/10/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวร โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่ 14 - 23 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)

สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวร โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/09/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทต้นแบบ (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ก.ย. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทต้นแบบ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 58 -9 ก.ย. 58 เวล 9.00 น. -16.00 น.)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2559
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/09/2015

ประเภทของประกาศ

จัอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ก.ย. 58 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเจ้าหน้าที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 10-21 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเจ้าหน้าที่
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟแวร์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟแวร์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/09/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.ย. 58 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/09/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ