• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการทดสอบระบบจานสายอากาศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/08/2016

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (เดิม) สำหรับโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 59 - 11 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (เดิม) สำหรับโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนนรวมถึงลานจอดรถเพื่อรองรับการใช้งานพิพิธภัณฑ์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/07/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชุดนักบินอวกาศและหุ่นจำลองมนุษย์ต่างดาว เพื่อใช้แสดงภายใน Space Inspirium (รับซองตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดทำชุดนักบินอวกาศและหุ่นจำลองมนุษย์ต่างดาว เพื่อใช้แสดงภายใน Space Inspirium วงเงินงบประมาณ 695,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/06/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/06/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/06/2016

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา อาคารหอพัก 50 Unit ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
16/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/05/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/06/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนและระบบCCTVบริเวณพื้นที่อาศัยและที่ปฏิบัติงาน กำหนดขายซองประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาท)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
02/06/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ งบประมาณ 12,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/05/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ