• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถ และอาคารบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถ และอาคารบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ จำหน่ายซอง 22-24 ธันวาคม 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2016
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะ

ประเภทของประกาศ

จ้างพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติ สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลดาวเทียม การวิเคราะห์ประมวลผลและการแสดงผลด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำและชายฝั่ง (Simulation Model WQ automatic scripts) (รับซองตั้งแต่วันที่ 18-28 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติ สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลดาวเทียม การวิเคราะห์ประมวลผลและการแสดงผลด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำและชายฝั่ง (Simulation Model WQ automatic scripts) (ครั้งที่ 1) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/01/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 20 - 30 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. )

จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) (งบประมาณ 2,000,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/12/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online (ซื้อซอง 12-16 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 100.- บาท)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/12/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างการพัฒนาระบบแผนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อการบูรณาการติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (รับซองตั้งแต่วันที่ 12-23 พ.ย. 2558 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างการพัฒนาระบบแผนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อการบูรณาการติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 เงินงบประมาณ 600,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
03/12/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียมระยะที่ 4 (EMERALD Phase 4)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/12/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/11/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญากับสำนักงานฯ

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 (รับซองตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
14/10/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)

จ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างทำส่วนประมวลผลข้อมูลกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิจากข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างทำส่วนประมวลผลข้อมูลกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิจากข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ