• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

โครงการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ขายซองตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค.59

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/12/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 59 - 1 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/12/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า ระยะที่ 1 (รับซองตั้งแต่วันที่ 9 - 18 พ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า ระยะที่ 1 งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้ออะไหล่จานดาวเทียม ขายซองตั้งแต่วันที่ 23-28 กันยายน 2559 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2560 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ The Surveyor Season II (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ The Surveyor Season II งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Back bone) ของ สทอภ. (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Back bone) ของ สทอภ. (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) งบประมาณ 1,065,506.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
23/09/2016
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ก.ย. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) งบประมาณ 1,324,018.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
23/09/2016
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google App for Work) ครั้งที่ 2 (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-15 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google App for Work) งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำหลังคาทางเข้าบริเวณบันไดทางขึ้นและบริเวณลานทางออก Space Inspirium รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 กันยายน 2559

รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 กันยายน 2559
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/09/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ