• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (รับซองตั้งแต่วันที่ 16-25 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย งบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ งบประมาณ 3,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 8,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม

ประกาศเวปไซต์ สทอภ. จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
15/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 5-10 ก.พ. 59 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) งบประมาณ 3,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/02/2016

ประเภทของประกาศ

จ้างพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งการสูญเสียที่ดินและที่อยู่อาศัยชายหาด (Curve Fitting Model) (รับซองตั้งแต่วันที่ 20-29 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งการสูญเสียที่ดินและที่อยู่อาศัยชายหาด (Curve Fitting Model) งบประมาณ 1,200,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/02/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558 - 6 ม.ค. 2559)

ประกวดราจ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล ประมาณ 25,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/01/2016

ประเภทของประกาศ

เช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) (รับซองตั้งแต่งวันที่ 4 ม.ค. 59 - 13 ม.ค. 59)

เช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) งบประมาณ 1,020,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/01/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ ขายซองระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559

จำนวน 23 สถานี ภายในวงเงินงบประมาณ 33,000,000.- บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/05/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ