• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวงเวียนน้ำพุใหญ่ ขายซองตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 60

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/02/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online ราคา 200.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (งบประมาณ 3,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล BigTank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (จำหน่ายซองตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล BigTank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (งบประมาณ 3,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ขายซองตั้งแต่วันที่ 13 - 18 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/02/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ (13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan- 8 Feb 2017)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ 13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan - 8 Feb 2017)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/01/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตข้อมูล ขายซองตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/02/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 งบประมาณ 1,190,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธ.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 งบประมาณ 1,900,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
26/12/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/12/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 350 KVA ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2559

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/12/2016

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ศุกร์, 2 ธันวาคม 2016 ถึงวันที่ อังคาร, 13 ธันวาคม 2016

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2016

ประกาศสอบราคาซื้อการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจักรกลเสมือน (รับซองระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 59 - 9 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจักรกลเสมือน งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
14/12/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/12/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ