• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
05/07/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อกานำเสนอความเชื่อมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อกานำเสนอความเชื่อมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/07/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ขายซองราคา 1,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มิ.ย.60

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สทอภ. ขายซองตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย และ 5-8 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 300.- บาท

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ราคา 200 บาท)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2560 - 2 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ซื้อซองช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 และ 22-23 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ราคาซอง 300 บาท)

ประกาศประกวดราคาโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ งบประมาณ 12,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคาร Horizon ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พ.ค.2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ