• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาจ้างพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027012027 ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 4,400,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/02/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional 2016 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017253764 ระหว่างวันที่ 19 - 26 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional 2016 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีคัดเลือก (ทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117460170 )

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีคัดเลือก งบประมาณ 5,191,725.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127029648 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 15 ม.ค. 2561 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/01/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127016811 ระหว่างวันที่ 8 - 26 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 27 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 26,750,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/01/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127001889 ระหว่างวันที่ 6 - 14 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 15 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 850,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/01/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและการติดตั้งใช้งานระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117162538 ระหว่างวันที่ 1 - 21 ธ.ค. 60 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/01/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117129315 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 60- 19 ธ.ค. 60 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 20 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/12/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ พิธีเปิดงาน และประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2018 และ SIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117331279 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 60- 1 ธ.ค. พ.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30)

จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ พิธีเปิดงาน และประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2018 และ SIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,500,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแขนกลอัตโนมัติ สำหรับตุ้เทป Robotic Tape Library เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT และ LANDSAT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117230059 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พ.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/12/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ