• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097054193 ระหว่างวันที่ 12 - 19 ก.ย. 2560)

จ้างการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ราคาซอง 8,000.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 22 - 28 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 120,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ MARS Walk พร้อมติดตั้ง ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/09/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/09/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
14/09/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum) รับซองตั้งแต่วันที่ 21 -30 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Platform จัดการข้อมูลและแสดงผล รับซองตั้งแต่วันที่ 3 -15 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ