• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้ชนะ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบพิทักษ์ไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบพิทักษ์ไพร งบประมาณ 158,360 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุง (Maintenance Repair) ปั้นจั่น (Overhead Crane) โครงการธีออส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุง (Maintenance Repair) ปั้นจั่น (Overhead Crane) โครงการธีออส 2 งบประมาณ 197,950 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง, ล้างเครื่องปรับอากาศ (คอยล์เย็น) จำนวน 75 เครื่อง และคอยล์ร้อน จำนวน 37 เครื่อง (อาคาร Space Inspirium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/10/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 งบประมาณ 1,254,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับโครงการพัฒนานิเวศน์อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และดำเนินโครงการจานรับสัญญาณ 7.3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุต้นทุนการผลิตข้อมูลดาวเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 299,942.40 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินงานติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงระบบ โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ