• ภาษาไทย
  • English

ประกาศยกเลิก

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum Analyzer) รับซองตั้งแต่วันที่ 4 -14 ก.ค.2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
21/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR SPHERE) รับซองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
12/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 1 (จังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน (รับซองตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มิย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
04/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจำลองการจราจรทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทางอากาศ รับซองตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.60 - 14 มิ.ย.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
03/07/2017

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ขายซองตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
02/06/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างการพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติสำหรับการรับส่งข้อมูลดาวเทียมการวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผล 4 ด้าน (รับซองตั้งแต่วันที่ 8 - 19 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างการพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติสำหรับการรับส่งข้อมูลดาวเทียมการวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผล 4 ด้าน งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
24/05/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อการนำเสนอความเชื่อมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ (รับซองตั้งแต่งวันที่ 8 - 19 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อการนำเสนอความเชื่อมโยง ถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ราคา 300.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มี.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 15.30 น.)

ซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ งบประมาณ 12,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่เพื่อให้บริการข้อมูล flood (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2560 - 3 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่เพื่อให้บริการข้อมูล flood งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
08/03/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ ราคา 300.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ (งบประมาณ 5,000,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศยกเลิก