• ภาษาไทย
  • English

ประกาศยกเลิก

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60107043313 ระหว่างวันที่ 9 - 17 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
17/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR SPHERE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097215256 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097088330 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ก.ย. 2560)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561 (รับซองระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) งบประมาณ 1,617,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค และกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดพะเยา (รับซองตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค และกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
25/08/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum Analyzer) รับซองตั้งแต่วันที่ 4 -14 ก.ค.2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
21/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR SPHERE) รับซองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
12/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 1 (จังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน (รับซองตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มิย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
04/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจำลองการจราจรทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทางอากาศ รับซองตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.60 - 14 มิ.ย.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
03/07/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศยกเลิก