• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 200,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะห์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รับเอกสารฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) *** หมายเหตุ : หากไม่มีการมารับเอกสารกับทางหน่วยงานจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคา ***

ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
13/01/2021

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63127239010 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 600,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรสำหรับด้าน Flight Software โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และระบบขออนุญาตการบินอากาศไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63127104726 ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/01/2021

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบบริการและระบบตรวจวัดระยะไกลรวมถึงส่วนประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบบริการและระบบตรวจวัดระยะไกลรวมถึงส่วนประมวลผล งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63127077534 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
05/01/2021

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างวิจัยทดสอบการจัดทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ ด้วยเทคโนโลบี Ground Base LiDAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63127039788 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
05/01/2021

ประเภทของประกาศ

จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศย่านความถี่ X-Band : Servo Motor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63117319501 ระหว่างวันที่ 8 - 17 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/01/2021

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง