Marine GI Intelligence

Undefined

ครั้งแรกที่อันดามัน กับสถานีเรดาร์ชายฝั่ง สัญญาณของความพร้อมรองรับสถานการณ์ทะเลไทย

    หากมองย้อนกลับไปในอดีตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทะเลทำได้เพียงคาดการณ์หรือพยากรณ์เพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิ Storm surge คลื่นซัดฝั่ง หรือเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความเสียหายสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมดึงทุกหน่วยร่วมบูรณาการ

20 ธันวาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Marine GI Intelligence: Insightful Journey กับมิติใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนน