สถานีรับส่งสัญญาณ

Undefined

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ ดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาทโดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)กับ สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หรือ Space Krenovation Park (GISTDA)ความร่วมมือด้านธุรกิจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://goo.gl/2n7YTY

 

GISTDA จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับกลุ่ม ชุมชน เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน และนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของระบบ G-Rice Thungkula

     ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จัดทำทะเบียนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายวิสา