• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมเวที APRSAF

จิสด้าร่วมเวที APRSAF

การประชุมเครือข่ายองค์กรเทคโนโลยีทางอวกาศเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) หรือ APRSAF ครั้งที่ 25 ปีนี้จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอวกาศระดับสูง กลา

Subscribe to RSS - จิสด้าร่วมเวที APRSAF