• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

FGDS

FGDS

ไทย

จิสด้าลุยหารือ 20 จังหวัดจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศระยะที่ 3

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 15 มกราคม 2562 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า นำทีมโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ลำพูน สุโขทัย ตาก

Subscribe to RSS - FGDS