• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

     ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และ กลุ่มที่ 9 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิ

Subscribe to RSS - เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105