พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

Undefined

จิสด้าจับมือ กระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ยกระดับการเกษตรไทยสู่ 4.0

31 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดการด้านการเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้อง Jupiter 12