สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Undefined

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 61 บริเวณพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพื้นที่สีฟ้าแสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค 61 เป็นต้นมา ส่วนวันที่ 28 ก.ค. 61 มีพื้นที่น้ำท่วมเป็นสีแดงกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแขวงอัตตะปือ ในขณะที่พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนที่เป็นสีชมพูเริ่มแห้งแล้ว โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง...

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ทั่วบริเวณ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.44 น. " ยังพบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว " โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก ๆ จากปริมาณฝนสะสมในบริเวณที่ลุ่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้...

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-1 ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-1 ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 05.06 น. " พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว " โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http...