ขยะทะเล

Undefined

จิสด้าคาดการณ์ที่มาของขยะทะเลชายหาดบางแสน พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ผลการวิเคราะห์คาดการณ์ที่มาของขยะทะเล บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จากกรณีพบขยะถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์หาที่มาของขยะทะเล ด้วยข้อมูลกระแสน้ำสุทธิจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง วิเคราะห์แบบตรวจสอบย้อนกลับ (Trajectory backtrack) ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิเคราะห์พบว่า...