พายุโซนร้อน”เซินติญ”

Undefined

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-2 ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 18.16 น. "ไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม" พายุโซนร้อน " เซินติญ " กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณพรมแดนประเทศเวียดนามและประเทศลาว หลังจากอ่อนกำลังลง จากพายุดีเปรสชันก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศในท้ายที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนและสลายตัวไปในประเทศลาว สำหรับประเทศไทยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหลัก ๆ คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาทิ หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม...