• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Planet Basemap

Planet Basemap

ไทย

GISTDA เปิดตัวการให้ “บริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์” ครั้งแรกในประเทศไทย

   โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถติดตาม เฝ้าระวังสถานที่ที่เราต้องการได้บ่อยขึ้นจากภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยความแม่นยำ ชัดเจน และเป็นจริง

Subscribe to RSS - Planet Basemap