• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทรัยากรน้ำ

ทรัยากรน้ำ

ไทย

งานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

วันที่ 4 มิ.ย.2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของปี61 รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางบูรณาการของหน่วยงานต่างๆด้า

Subscribe to RSS - ทรัยากรน้ำ