• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

UAV STARTUP 2018

UAV STARTUP 2018

ไทย

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching ครั้งที่ 1 ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2018 โดยมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 20 ทีม ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่า

Subscribe to RSS - UAV STARTUP 2018