• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Startup Thailand

Startup Thailand

ไทย

GISTDA เข้าร่วม”Startup Thailand 2018” เบิกโรงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ “สมคิด”ชี้โอกาสไทยก้าวสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาค

17 พฤษภาคม 2018 ศูนย์การประชุมเแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมงาน “Startup Thailand 2018” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมสนับสนุนกลุ่ม Startup ด้วยการจัดงานสัมมนา Sky Economy โดยเชิญ AIRBUS เป็นวิทยากรคนสำคัญมาร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทา

Subscribe to RSS - Startup Thailand