การค่ายนักวางแผนและพัฒนา

Undefined

GISTDA พาทีมชนะเลิศโครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานญี่ปุ่น เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และต่อยอดความคิดของเยาวชนไทย