• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

DGAB2018

DGAB2018

ไทย

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม DGAB2018 รอบ Pitching Web Application

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม DGAB2018 รอบ Pitching Web Application (กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561ณ โรงแรมS31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ กิจกรรมในรอบนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็ปแอปพลิชัน ตามโจ

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (DGAB2018)

   กิจกรรมการแข่งขัน DGAB2018 ดำเนินการมาถึงช่วงของการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (ระบบ GISTDA Portal)  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. จนถึง 3 มิ.ย.

“DGAB2018” มีผู้เข้าแข่งขันผ่านรอบ Pitching Concept Idea ทั้งหมด 11 ทีม

   ผ่านไปแล้วสำหรับผลการตัดสินรอบ Pitching Concept Idea ในกิจกรรมการพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ หรือ “DGAB2018” ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Bangkok โดยมีคณะกรรมการจากผู้ประกอบการจริง ทั้ง 6 กิจการมาเข้าร่วมตัดสินไอเดียของนักพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการ

Subscribe to RSS - DGAB2018