• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ

จิสด้าล้ำไปอีก! เปิดตัว “บำเพ็ญ” แอปพลิเคชั่นควบคุมการปล่อยบั้งไฟ

    13 พฤษภาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เปิดตัว "ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ" หรือแอปพลิเคชั่น "บำเพ็ญ" ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดย

Subscribe to RSS - แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ