ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

Undefined

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ