• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

Subscribe to RSS - ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561