• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

จิสด้าจับมือ ปภ. ใช้ App ฟอเรสไฟร์ พร้อมจัดทัพกำลังคนในพื้นที่ ติดตามไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

   สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้ จิสด้าเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงาน โดยส่งนักวิชาการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด (war room) 9 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย น่าน พะยา ลำปาง ลำพูน แพร่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ตลอดช่ว

Subscribe to RSS - สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน