• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จับตาเทียนกง-1

นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสูงโลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ

   29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) จัดเสวนา “นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสูงโลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ” มุ่งสร้างความตระหนักให้สาธา

"นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ"

countdown_tiangong_3-01.jpg

เพราะอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ"

Subscribe to RSS - จับตาเทียนกง-1