จับตาเทียนกง-1

Undefined

โค้งสุดท้าย Update สถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1

"นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ"

untitled-2-01.jpg

เพราะอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ"

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา14:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานบีคอน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ มากันเยอะๆ นะครับ ความรู้จากเทียนกง-1 จะทำให้คนไทยรู้จักอวกาศได้มากขึ้น