สัมนาเชิงปฏิบัติการ

Undefined

จิสด้าผนึกกำลังหน่วยงานภายนอกกว่า 25 หน่วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.