• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นักวิทย์รุ่นเยาว์

คนไทยตัวแทนจากเอเชียร่วมเปิดบันทึกที่ไม่ลับจากอวกาศกับนักบินอวกาศ

   จากการแข่งขันประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการสำรวจอวกาศในอนาคตของโลก “หัวข้อ: กิจกรรมในอนาคตของมนุษยชาติบนดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือ asteroid” ในการประชุม Young Professionals - International Space Exploration Forum (Y-ISEF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กพ - 1 มีค 2561 โดยจิสด้านาง

Subscribe to RSS - นักวิทย์รุ่นเยาว์