• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting

การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ISEF2 Ministerail Meeting ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีใจความว่า

Subscribe to RSS - การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting