• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

AIP

AIP

ไทย

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 - 30  มิย 64 GISTDA นำทีมโดยกลุ่ม AIP ได้นำนวัตกรรม G-Rice ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 20 กลุ่ม วสช./แปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม (ข้าวอินทรีย์) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสิน

AIP Online Part2 ลุยต่อการแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ประสาน ฝบว. และ ฝทส./สอร.(3S) ขอหารือผ่านระบบ Google Meet เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝบว.

AIP Online ลุยสานต่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:30 – 11:30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ประสาน สอร. 3C ขอหารือผ่านระบบ Google Meet
เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 สอร. 3C

GISTDA จับมือ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 GISTDA โดย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP  ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P.

GISTDA ร่วมหารือกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  11 พ.ย.

จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ สำนักงานจังหวัดระยอง  จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy) และระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) เพื่อการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เป็นห

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมฮอริเดย์อินน์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จิสด้าได้จัดการสัมมนาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยอดระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวมสู่โครงการดาวเทียม THEOS-2 และนวัตกรรม AIP : Actionable Intelligence Policy สู่ความมุ่งหวั

หน้า

Subscribe to RSS - AIP