เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Undefined

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศสร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต

   8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม.