• ภาษาไทย
  • English

บรรยายพิเศษในหัวข้อ น่าน น่าน และน่าน

น่าน น่าน และน่าน

คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ น่าน น่าน และน่าน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geo-Infotech 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชก

Subscribe to RSS - บรรยายพิเศษในหัวข้อ น่าน น่าน และน่าน