สถานีอวกาศ ‘เทียนกง-1

Undefined

ชิ้นส่วนเทียนกง-1 กระทบไทยน้อย...ไม่ถึง 1% ชี้โอกาสเกิดมะเร็งจากไฮดราซีนเป็นไปได้ยาก

ชิ้นส่วนเทียนกง-1 กระทบไทยน้อย...ไม่ถึง 1%  ชี้โอกาสเกิดมะเร็งจากไฮดราซีนเป็นไปได้ยาก
สทอภ. ได้ติดตามสถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1 อย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรอวกาศจากประเทศต่างๆ และขณะนี้สถานีอวกาศฯ มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 246 กิโลเมตรจากพื้นโลก คาดว่าจะตกสู่พื้นโลกในวันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งจะมีการแตกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก และหลงเหลือสู่พื้นโลกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศที่มีความร้อนสูงจนทำให้โลหะต่างๆ เกิดการระเหิดและกลายเป็นไอในที่สุด ทั้งนี้ โอกาสที่ชิ้นส่วนจะตกในพื้นที่ของประเทศไทยมีน้อยกว่าร้อยละ 0.1 สำหรับกรณีสารไฮดราซีน (Hydrazine) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับดันจรวด...

จิสด้าจับตาสถานีอวกาศเทียนกงคาดไม่เกิน เม.ย. นี้ กลับสู่โลก

สถานีอวกาศ ‘เทียนกง-1’ ของจีน ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 จากฐานปล่อยจรวดเมืองจิ๋วฉวน มณฑลกานซู มีวงโคจรห่างจากโลก 350 กม.