• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

application

application

ไทย

GISTDA เข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธาณภัยในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน โครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 GISTDA เข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธาณภัยในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน โครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา  กทม.โดย GISTDA กำหนดเตรียมการจัดกิจกรรม ประกวดการแข่งขันพั

Subscribe to RSS - application