• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0

วท. ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0 8 ธันวาคม 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมสนับสนุนได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

Subscribe to RSS - เทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0