• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

SCGI Master’s Program

SCGI Master’s Program

ไทย

ไทยจับมือจีนเปิดหลักสูตร ป.โท เร่งผลิตคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับอาเซียน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University: WHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในชื่อ“SCGI Master’s Program in Geo-I

Subscribe to RSS - SCGI Master’s Program